מענה ל־ננסי אגרם

מענה ל־ננסי אגרם

#745
שקד
אורח

אינתה איה מש קפאיה עליק תג''רחני חראם עליק
אינתה איה אינתה ליה דמועי חביבי תהון עליק
טב וליה אנא ראדיה אנק תג''רחני ורוחי פיק
טב וליה יעני איה ראדיה בעזאבי ובין אידק

לו קאן דה חוב יואלי מנו
לו קאן דה זנבי מא אתוב ענו
לו קאן נסיבי אעיש פי גראח עאיש פי גראח

מש חראם
מש חראם אנק תכדעני פי חובי ליק
מש חראם אלע''ראם וסנין חייאתי ועשאגי ליק
דאע גואם ולא קאן לעבה פי חייאתק בתדאויק
דאע גואם אלחנאן וחדן גלבי ואמאלי פיק

לו קאן דה חוב יואלי מנו
לו קאן דה זנבי מא אתוב ענו
לו קאן נסיבי אעיש פי גראח עאיש פי גראח

דילוג לתוכן