מענה ל־שלום , אני רוצה בבקשה מילים לשיר המרוקאי ירייח

מענה ל־שלום , אני רוצה בבקשה מילים לשיר המרוקאי ירייח

#749
ronavidor
אורח

א רָּאיְח ווּיִן תְסַאפְר תְרוּח תְעְיָא ווּתְווְּלִּי

שְׁחַאל נְדְמוּ לְעְבַאד לְ''רפלין קְבְלְכּ ווּקְבְלִי

שְׁחַאל שְׁפְת אְלְבְּלְדַאן לְעַאמְרִין ווּלְבְּרְּ אְלְכַאלִי
שְׁחַאל דִייְּעְת ווּקָאת ווּשְׁחַאל תְזִיד מַאזַאל תְכְלִּי

יַא לְ''גַאיְב פְבְלַאד אְנַּאס שְׁחַאל תְעְיָא מַא תְגְ''רִי

דִיכּ ווּעְד אְלְקְדְרָא ווְּלַּאת זְמַאן וְּנְתָא מַא תְדְרִי @

לַאשׁ קְלְבְ חְזִין ווּלַאשׁ הַאכְּדָא כִּיזַּאווּאַלִי
מַא תְדוּם אְשְּׁדָּה ווּיִלָא בְטִית עְלְם ווּכְּתְב לִי
מַא יְדוּמוּ לִייַאם ווּאַלָא יְדוּם סְ''גְרְכּ ווּסְ''גְרִי
יַא חְלִילוּ מְסְכִּין אְלִּי כְסְּ סְעְדוּ כִּיזְהְרִי @

יַא לְמְסַאפְר נְעְטִיכּ ווּסָאיְתִי דִּיהָא עְלָא דְ''כְּרִי
שׁוּף מַא יְסְלְח פִידְּ קְדְר אְלָּא תְבִיע ווּמַא תְשְׁרִי
יַא לַּאיְם גַ''אלִי כְבְרְכּ כִּי מַּא גְ''רָא לְכּ גְ''רָא לִי
הַאכְּדָא רַאד לְמְקְדְּר סוּבְּחָאן אְלְעַאלִי

זה בערך המילים

דילוג לתוכן