מענה ל־מציאת שיר של אום כולתום

מענה ל־מציאת שיר של אום כולתום

#751
qarmout
אורח

שלום לך
אני ג'ורג'
אם אני לא טועה זה השיר
לאום כלתום ושמו סירת אלחוב
טול עומרי באכאפ מן אלחוב ווסירת אלחוב ווז'ולם אלחוב לכול אצ'חאבו.

וואערף חכאיאת מליאנא אהאת וודמוע וואנין וואלעאשאין דאבו מא תאבו.

טול עומרי באול לא אנא אד אלשוא ווליאלי אלשוא וולא אלבי אד עזאבו.

וואאבילתאכ אינתא לאיתכ בתר'יר כולי חיאתי

מא אערפשי איזי חביתכ מא אערפשי איזי יא חיאתי

מן המסית חובי לאיתני בחיב, לאיתני בחיבי וואדוב פי אלחוב

וואדוב פי אלחובי ווצ'ובחי ווליל עלא באבו.

פאת מן עומרי סנין ווסנין שופתי כתיר וואל אלעשאין

אלי בישכי חאלו לחאלו וואלי ביבכי על מוואלו

אהל אלחוב צ'חיח מסאכין

יאמא אלחוב נד על אלבי מא רדיש אלבי גוואב

יאמא אלשוא חאוויל יחאילני וואאול רוח יא עזאב

יאמא עיון שאר'לוני לכין וולא שר'לוני

אלא עיונכ אינתא דול בס אלי כדוני כדוני וובחובכ אמרוני

אמרוני אחיבי לאיתני באחיב לאיתני בחיבי וואדוב פי אלחוב

וואדוב פי אלחובי ווצ'ובחי ווליל עלא באבו.

יאלי ז''למתו אלחוב וואולתו וועתו עליה

אולתו עליה מוש עאריף איה

אלעיב פיכום יא פי חבאיבכום

אמא אלחוב יא רוחי עליכ

פי אלדוניא מאפיש אבדאן אחלא מן אלחוב

נתעב נר'לב נשתכי מינו לכין באנחיב

יא סלאם על אלבי וותנהידו פי ווצ'אל וופרא

וושמוע אלשוא למא יאידוא ליל אלמושתא

יא סלאם על אלדוניא ווחלאוויתהא פי עינ אלעושא

יא סלאם יא סלאם עלא חלאוויתהא יא סלאם יא סלאם

ואנא כאד מן אלחובי לאיתני באחיב לאיתני בחיבי וואדוב פי אלחוב

וואדוב פי אלחובי ווצ'ובחי ווליל עלא באבו.

יא אלי מליכ באלחובי חיאתי אהדי חיאתי איליכ

רוח אלבי עאלי חובי כולי מילכי אידיכ

צ'ותכ נז'ראתכ המסאתכ

שי מוש מעאול שי כל אלדוניא זוהור עלא טול

וושמוע עלא טול אללה יא חביבי עלא חובכ ווהנאיא מעאכ

אללה יא חביבי אללה אללה

וולא דמעית עין גרחית אלבי וולא אולת אה… אה… אה….

מא באולשי פי חובכ ר'יר אללה אללה אללה יא חביבי עלא חובכ אללה

מן כותרי אלחובי לאיתני באחיב לאיתני בחיבי וואדוב פי אלחוב

וואדוב פי אלחובי ווצ'ובחי ווליל עלא באבו

דילוג לתוכן